Kademuren Kolksluis Spaarndam – 2021

In september 2021 is het Hoogheemraadschap Rijnland begonnen met renovatie van de Kolksluis in Spaarndam. Het is de oudste nog werkende sluis van Europa. Het was nodig ook, want de laatste opknapbeurt van de kademuren was in 1927. Ze moeten nu vervangen worden, waarbij zeven kastanjebomen op de kademuren moeten wijken. Er komen lindes voor in de plaats.

Eerst was het doel om de kastanjes op de kade te handhaven, maar na onderzoek bleken de bomen al in slechte staat. De aanpak van de kademuren zou hen nog verder belasten. In samenwerking met de buurt en de lokale actiegroepen is een nieuw plan gemaakt. Iedereen is het erover eens geworden dat we de bomen niet koste wat het kost handhaven, maar investeren in nieuwe bomen.

De nieuwe lindes zijn bij aanplant 7 meter hoog en hebben een stamomvang van 45-50 cm. Ook worden er twee lindesoorten door elkaar geplant, waardoor er voor de bijen een veel langere periode nectar beschikbaar is.

Ze krijgen grote, beplante boomspiegels van 3 bij 3 meter. En een door Huib Sneep ontworpen, optimale groeiplaats binnen de constructie van de kademuren. Met bomenzand, een goede drainage en humusrijke grond rond de kluit.

Meer over de renovatie bij: Haarlem105