Duurzame ontwikkeling

“Wie als bedrijf aan ‘de metafoor van de boom’ voldoet, is ondernemer van de toekomst. Dat probeer ik in Schiedam op allerlei plekken toe te passen.”

Boom als voorbeeldMijn passie voor bomen heeft mij geleerd dat een boom met alle organismen die met hem samenleven, zowel een ecologisch als een economisch systeem is. Deze door mij ontwikkelde ‘metafoor van de boom’ kan een leidraad zijn voor het ontwikkelen van een duurzame economie. 

Een bedrijf dat, naar model van de boom, aan de (zeven) kenmerken van zo’n ecologisch en economisch systeem voldoet, heeft een onverslaanbaar concept. Wie zo’n economie van alleen maar winst realiseert, is ondernemer van de toekomst. 

Dit principe probeer ik op allerlei plekken toe te passen, bijvoorbeeld binnen de volgende projecten:

  • Het Burgerkennisnetwerk. Dit plan diende ik in voor een ideeënwedstrijd genaamd Schiedams Doen, het kreeg ruimschoots meer stemmen dan de overige 130 inzendingen. Binnen dit netwerk, innovatief op het gebied van human resources en co-creatie, werken Schiedammers en ambtenaren op projectbasis samen. Ze zetten beiden hun professionele vakkennis in voor een project, van de beginfase tot na afronding. Ze definiëren samen de gehele gang van zaken. Niet: de bekende ‘inspraak’, waarbij de samenwerking eindigt na de inspraakperiode. Maar wel: een werkvorm waar beide partijen gelijkwaardig hun kennis inbrengen voor een optimaal eindresultaat. Dat heeft vele voordelen, zoals meer draagvlak onder Schiedammers, waardering voor elkaars professionaliteit en optimale gebruikmaking van de kennis van lokale professionals en hun netwerk dat daarmee beschikbaar komt voor de ambtenaren. De nieuwe groen- en waterstructuurvisie van de gemeente is bijvoorbeeld recent zo tot stand gekomen.

“Het burgerkennisnetwerk is eigenlijk ook een energieproject: de stad kan hiermee uit een duurzame, lokaal gedragen en onuitputtelijke bron van kennis putten.”

  • Het Schiedams Energie Collectief, samen met twee bevriende Schiedammers en ondernemers gestart in 2013. Dit collectief ontwikkelt duurzame energieprojecten zoals hierboven, met en voor Schiedammers en bedrijven. De projecten worden vervolgens geëxploiteerd door de coöperatie Energiek Schiedam.
  • Het Rotterdams Forest Garden Netwerk (RFGN) is een team van vier personen die hun krachten gebundeld hebben met als doel om Forest Gardens te realiseren in de openbare ruimte. Als een nieuwe vorm van openbaar groen. Allevier hebben we een specifieke deskundigheid, in mijn geval is dat mijn kennis van beplanting en groeiplaatsen. Een ‘Forest Garden’, letterlijk ‘bostuin’ is een soort park met afwisselend meer begroeide en meer open delen. Alle planten die erin staan kunnen voor de mensen een bepaalde opbrengst leveren. Bijvoorbeeld: bessen, knollen, eetbaar blad, stokken, bindmateriaal, noten. Naast de oogst levert een Forest Garden een bijdrage aan de biodiversiteit in een stad, met een sterke toename van aantal soorten insecten, vogels en fauna. Bovendien is het is een zeer natuurlijk ogende vorm van groenvoorziening, die door vrijwilligers beheerd kan worden.
  • Een van onze gerealiseerde projecten is het Voedselbos Vlaardingen. Daarbij ben ik ook persoonlijk heel betrokken, meer lees je onder ‘Projecten’. Een aankomend werk van het RFGN is een voedseltuin, als onderdeel van gebiedsontwikkeling in de oude Rotterdamse Merwehaven. 
RFGN_LOGO_Header2